این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
زبان مادری یا زبان اول زبانی مادری یا همان زبان اول زبانی است که کودک در رحم مادرش با آن آشنا می شود و بعد از بدنیا آمدن با فراگیری…
Go to top