Iran Democratic Front - موارد پالایش شده بر اساس تاریخ: یکشنبه, 28 خرداد 1396

کارگران شاغل در شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران از معوقات مزدی چهارماهه خود خبر دادند. این کارگران که هزاران تن برآورد می شوند پیش از این با اعتراضاتی گسترده موفق شده بودند دو ماه از حقوق عقب افتاده خود و وعده تصفیه سایر معوقات را از مدیران شرکت بگیرند اما با خلف وعده مسئولین ماهها معوقات مزدی و سنوات چند ساله آنان بی سرانجام مانده است.

منتشرشده در اخبار کارگری
Go to top