موارد پالایش شده بر اساس تاریخ: پنج شنبه, 03 آبان 1397

 دوشنبه ۷ ابان روز کورش بزرگ را با تداوم اعتراضات مسالمت امیز و اعتصابات،در مدرسه،دانشگاه و جای جای میهن گرامی بداریم.راهی جز تداوم اعتراضات باقی نمانده است.

منتشرشده در اخبار سیاسی
Go to top