Iran Democratic Front - موارد پالایش شده بر اساس تاریخ: جمعه, 18 خرداد 1397

موضوع این است که این روزها هرکس که نمی خواهد مشکلات ایجاد شده توسط جمهوری اسلامی را مطرح کند آنرا بعهده آمریکا می اندازد. به عبارت دیگر طبرزدی می گوید آقای باوند و اردشیر زاهدی می خواهند از جمهوری اسلامی دفاع کنند اما شرمشان می آید که موضوع دفاع از جمهوری اسلامی را مطرح کنند. این  دو دو طرز تفکر جبهه ملی و سلطنت طلبان را نمایندگی می کنند که بر سر کودتا بر علیه مصدق همدیگر را تهدید می کردند اما بر سر موضوع جمهوری اسلامی بسیار به هم نزدیک شده اند.

منتشرشده در اخبار سیاسی
Go to top