موارد پالایش شده بر اساس تاریخ: پنج شنبه, 21 تیر 1397

مهندس عباس امیر انتظام درگذشت. سیاستمداری که در زمانی نابهنگام و در حکومتی نابجا ظاهر شد، اما به دلیل عدم انطباق عقیدتی، و فکری در تقابل با ناراستی های حکومت مذهبی جمهوری اسلامی برخاست اما در میان دینگرایان مرتجع به دام افتاد و سالها رنج زندان را تحمل کرد. امیر انتظام در واپسین سالهای زندگی خود نشان داد که نه تنها هیچ قرابتی با حکومت مذهبی نداشته است، بلکه تلاش کرد تا هم خود را اتهامات واهی رهایی ساخته و هم حسن نیت خود نسبت به جامعه و کشور را به اثبات برساند. او پیرو دکتر محمد مصدق بود

جبهه دموکراتیک ایران ضمن عرض تسلیت به خانواده محترم و باز ماندگان ایشان، مهندس امیر انتظام را بعنوان انسانی دلسوز و صادق جامعه، علاقمند به مردم و کشور، انسانی مقاوم در مقابل ظلم بیحد یک حکومت فاسد، مورد ارج و ارزش قرار می دهد و برای همه اعضای خانواده و بازماندگان او آرزوی دل آرامی می نماید.

جبهه دموکراتیک ایران

منتشرشده در اخبار سیاسی
Go to top