جبهه دموکراتیک ایران برون مرزی طی بیانیه ای در مورد دور جدید سرکوب ها به بهانه مقابله با جنبش های مردمی می گوید : "ایران با تمام سرمایه هایش متعلق به مردم ایران است."

 

 جبهه دموکراتیک ایران برون مرزی طی بیانیه ای از همه سربازان کشور در هر لباسی چه ارتشی، چه سپاه و بسیج و نیروی انتظامی  می خواهد که کنار مردم و بر علیه حکومت قرار بگیرند چرا که آزادی و رهایی مردم ایران از استبداد جمهوری اسلامی نزدیک است.

متن کامل :

 

جبهه دموکراتیک ایران برون مرز

با نمایش ترقه بازی دور جدیدی از سرکوب جنبش ها آغاز شده است.

نقش سپاه و بسیج در دور جدید

رشد سریع اعتراضات مردمی بر علیه دستگاههای حکومتی و وحشت از فروپاشی نظام جمهوری اسلامی، خامنه ای و سپاه را واداشت در مقابل تحرکات اجتماعی ضد حکومتی، با نظامی کردن مطلق فضای سیاسی و اجتماعی کشور، از رشد سریع جنبش ها جلوگیری نموده و آنها را سرکوب نمایند. ترس و وحشت حکومت بیش از آنکه متوجه منطقه و غرب باشد متوجه خیزشهای اجتماعی است که بنیان حکومت را بر خواهد انداخت. تجربیات تاریخی نشان داده است که سرکوب نظامی در هنگامی که بخش عظیمی از جامعه دچار فقر و تنگدستی و گرسنگی شده اند واکنشی معکوس و دفاعی مشروع از سوی جامعه ایجاد میکند. جمهوری اسلامی در حال تعیین روش و ابزار سرنگونی خود است و سرکوب نظامی روشی است که در مقابل نارضایتی های عمومی اختیار کرده است.

جمهوری اسلامی توان اداره کشور را هیچ وقت نداشته است و امروز که به بن بست مطلق اداره آن رسیده است، بجای تلاش برای رویکرد به سوی جامعه، با برکشیدن سلاح و رها کردن نیروهای خود سر با فرمان "آتش به اختیار" این دور جدید سرکوب را آغاز کرده است، جمهوری اسلامی با این اقدام تبه کارانه و احیای مجدد حکومت نظامی و سرکوب جامعه، نمی تواند عمر و بقای خود را طولانی تر کند.سقوط حکومت به هزاران دلیلی امری قطعی است ، اما حکومت با  استفاده از ابزار سرکوب، دوره پایانی حکومت خود را بسیار بد رقم خواهد زد و در تاریخ از خود چهره ای هیولایی و خونریز برجای خواهد گذاشت.

 کشور ایران با تمام سرمایه هایش متعلق به مردم ایران است و نیروهای نظامی، ارتش، سپاه و بسیج  و نیروی انتظامی با سرمایه و پول مردم زندگی میکنند. این کشور به حکومتی چنین فاسد تعلق ندارد. زمان طولانی است حکومت راه خود را از مردم جدا کرده و در مقابل آنها قرار گرفته است. از انقلابی که در مردم بیم و امید ایجاد کرده بود بجز مشتی فاسد و اختلاسگر و متجاوز به حقوق مردم باقی نمانده است . جمهوری اسلامی در سراشیبی سقوط قرار گرفته است و چندان دور نیست که از جمهوری اسلامی بجز نامی ننگین برجای نحواهد ماند. زمان تصمیم برای نیروهای نظامی کشور فرا رسیده است. بدنه سپاه و بسیجیان از مردم هستند و حق ندارند در مقابل مردم دست به سلاح ببرند. آنها نباید سرنوشت خود را با نابودی حتمی جمهوری اسلامی گره بزنند. حکومتها می روند و ملتها باقی می مانند. این آن واقعیت تاریخ است که حکومتهای سرکوبگر هیچگاه از آن درس نمی گیرند. سربازان کشور در هر لباسی چه ارتشی، چه سپاه و بسیج و نیروی انتظامی  باید در کنار مردم و بر علیه حکومت قرار بگیرند. آزادی و رهایی مردم ایران از استبداد جمهوری اسلامی نزدیک است.

براستی چه با شکوه است لحظه ای که سربازی از فرمان آتش سر باز می زند.

زنده باد آزادی                                                                                                                        گسسته باد زنجیر استبداد                                                                                                               برقرار باد دموکراسی

جبهه دموکراتیک ایران برون مرز

تا یکی دو ماه پیش آنهایی که به سه گزینه‌ی مشخص یعنی

۱-بایکوت انتصخابات ۲- رأی به روحانی ۳- رأی به رییسی، رسیده بودند، کسانی هستند که از فکر، برنامه و پلاتفرم مشخص سیاسی برخوردار هستند و در راه خود استواری دارند. برای این‌که به خوبی می‌دانند پیامد گزینش آنها چیست و چه باید بکنند.

هم‌میهنان گرامی، در شرایط تعیین کننده‌ای قرارگرفته‌ایم. درک شرایط کنونی و تصمیم و عمل انسانی، ملی و دموکراتیک، موجب سربلندی ایران و ایرانی در آینده خواهد شد.

استمرار طلب ها به من می گویند،بیا و دست از بایکوت انتصخابات بردار تا روحانی بیایدو گر نه قالیباف یا رییسی می آید.مگر ندیدی قالیباف می خواست دانشجو ها را لوله کند؟مگر ندیدی خودشان در مناظره گفتند که رییسی ۳۷ سال فقط زندان و اعدام کرده است؟

تاریخ ۱۳۹۵/۶/۱۰ از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب برای رسیدگی به اتهامات «حشمت طبرزدی» تعیین و امروز ۱۳۹۵/۵/۳۱ به محمد مقیمی موکلش ابلاغ گردید.

بيانيه جبهه دموكراتيك ايران

هنوز آسيبهاى روحى و جسمى حشمت اله طبرزدى ناشى از سالهاى طولاني حبس در زندانهاى جمهورى اسلامى بهبود نيافته كه بار ديگر وزارات اطلاعات ايشان را از خيابان ربوده و به بند ٢٠٩ اوين منقل كرده است. اتهام وارده به ايشان تشكيل كمپين معيشت در دفاع از گرسنگان جامعه، رأى آراد براى نمايندگان مستقل از حكومت و تشكيلات همبستگى است.

حشمت طبرزدی، دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران در اعتراض به وضعیت دستگیری خودسرانه و غیر قانونی خود که توسط مقامات قضایی و مسئولان امنیتی صورت گرفته، دست به اعتصاب غذای نامحدود زده است.

حشمت طبرزدی دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران امروز ۲۸ اردیبهشت ساعت ۱۰ صبح برای  دیدار دکتر محمد ملکی  از منزل خارج و پس از ۱۲ ساعت هنوز به منزل مراجعت نکرده است.

 

Go to top