روز یکشنبه ۱۵ مردادماه ۹۶ در دادگستری شوش از کارگران نیشکر هفت تپه تعهد کتبی مبنی بر عدم اعتراض و عدم شرکت در تجمع و اعتصاب گرفته شد.


بر اساس گزارشهای رسیده، پس از احضار کارگران نیشکر هفت تپه، روز یکشنبه ۱۵ مرداد ماه، پنجاه و سه کارگر نیشکر هفت تپه در شعبه یکم دادیاری دادگاه شوش حاضر شدند. این کارگران به اتهام شرکت در اعتصابات اخیر و همچنین تحریک کارگران تفهیم اتهام شده و از آنها تعهد کتبی گرفته شد که از این پس در تجمعات اعتراضی و اعتصابها شرکت نکنند. آنها تهدید شدند که اعتراضهایشان عمل سیاسی محسوب شده و عواقبش را خواهند دید.
این کارگران با سپردن کفالت و فیش حقوقی به طور موقت آزاد شدند. سندیکای کارگران کشت و صنعت هفت تپه با انتشار بیانیه ای پرونده سازی برای تمامی کارگران و دیگر مزد بگیران را محکوم کرد.

اولین مراسم روز جهانی کارگر ، توسط کارگران چاپخانه ای  در تهران ، داخل  مسجد «سپهسالار» دراردیبهشت 1301 ،  آغاز شد.

رهبران محترم دول عربی همسایه-عربستان سعودی-قطر-کویت- عمان -بحرین-امارات متحده عربی- اردن -مصر و عراق.

با درود های گرم!

به عنوان روزنامه نگار و مبارز سیاسی مخالف و ستمدیده و سرشناس ایرانی به استحضار شریف می رسانم:

حکومت کنونی ایران، نماینده ی واقعی مردم متمدن، وصلح جو ی ایران نیست. بلکه حکومتی ایدئولوژیک و فرقه گرایی است که مدت 37 سال است بر اسب قدرت سوار شده و یکه تازی می کند.اگر مردم ایران می توانستند با اراده ی ازاد خود ، حکومت مورد نظر را در انتخاباتی ازاد و دموکراتیک، تعیین کنند ، قطعا جمهوری اسلامی نبود. مردم ایران از خشونت گرایی و دخالت در کشور های همسایه متنفر است، استقلال همه کشور ها به ویژه همسایگان را به رسمیت می شناسد و تمایل دارد با همسایگان بر پایه ی برادری، در چارچوب منافع ملی ومطابق قوانین بین المللی رفتار کند.مبادا رفتار غیر مسئولانه و ماجراجویانه ی حکومت فعلی را به حساب مردم ایران گذاشته و به سوی تصمیماتی خطرناک گرایش پیدا نمایید که هزینه ی سنگینی بر ملت ایران و ملل همسایه تحمیل نماید.

امید است مردم ایران بتوانند بر پایه ی اعلامیه ی جهانی حقوق بشر ، حکومتی دموکرات،غیر ایدئولوژیک و سکولار،انتخاب کنند تا همه ی منطقه از اشوب و برادر کشی در امان باشد و خون انسان ها بر زمین ریخته نشود.

مردم ایران پیرو فرهنگ و تمدنی کهن هستند که بنی ادم را از یک گوهر دانسته و پندار نیک،گفتار نیک و کردار نیک و گذشت و مدارا با دوستان و مروت با دشمنان را سرلوحه ی خود قرار داده ،نه قصاص و خونریزی و اشوبگری را.تردید نداشته باشید، اکثریت بزرگ مردم ایران خواهان روابط دوستانه با همه ی دولت ها ی عضو جامعه جهانی به ویژه دول و ملل منطقه و همسایه هستند و البته بر حقوق بشر ،در برابر متجاوزین به این حقوق ،تاکید اصولی دارند.

حشمت اله طبرزدی- دبیر کل جبهه ی دموکراتیک ایران- 21/دیماه/1394 خورشیدی

دولت اسلامی عربستان گردن شیخ نمر و بیش از ۴۰ نفر دیگر را شمشیر زد که اقدامی وحشیانه، ضد حقوق بشری و به سبک دولت اسلامی عراق و شام- داعش -و به شدت محکوم است. 

صفحه3 از3
Go to top