حمید

حمید

مفاسد هر دوره و زمانی را می توان در دو حوزه بیان کرد: - حوزه حکومت و کارگزاران حکومتی؛ که این حوزه را در دو محور می توان بحث کرد: یکی در رابطه با زمامداران و مدیران عالی و ارشد جامعه، و دیگري در رابطه با کارگزاران و مدیران میانی و پایینی. میان فساد حاکمان و فساد مردم، رابطه تنگاتنگی وجود دارد. اگر حاکمان افرادي فاسد و فاسق باشند، بنا بر اصل «الناس - حوزه مردم و جامعه. علی دین ملوکهم»، مردم نیز به فساد گرایش پیدا می کنند و اگر مردم فاسد باشند، حاکمان صالح را به سمت و سوي فساد خواهند کشاند و اگر این حاکمان مقاومت کنند، مردم فاسد با شورش و ... حاکمان صالح را از میان برداشته و کاگزارانی فاسد را بر سر کار خواهند نشاند. این، اصلی است غیر قابل انکار که با اندکی تأمل درستی آن روشن و در تاریخ، شواهد فراوانی را براي آن می توان یافت. 

به نقل از رادیو فرهنگ  بهنام ابراهيم زاده زندانى سياسى محبوس در زندان رجايى شهر كرج در پيامى صوتى از سالن ١٠ زندان ارسال نموده و در آن از شرايط سخت زندانيان در سرماى سخت زمستان و نبود امكانات انسانى براى زندانيان سخن گفته و در اين پيام خواهان بركنارى داريوش اميريان مدير داخلى بى مسئوليت زندان شده ، توجه شما را به شنيدن اين پيام جلب مينمايم

اعدام دسته جمعی زندانیان سیاسی در تابستان سال ۶۷ و مخالفت آیت الله منتظری با این اعدام ها با گذشت نزدیک به سه دهه خبرساز و تازه است.

بخش 2 از کلیپ خانوادگی که توسط ابو الفضل عطار و در زادگاهم روستای در از توابع گلپایگان تهیه گردیده است.طبرزدی

گفتگوی تلویزیون نوروز با عباس خرسندی دبیر و محمد زمانی سخنگوی جبهه دمکراتیک ایران برون مرز در خصوص تحولات سیاسی ایران.در این گفتگو به بازداشت حشمت طبرزدی دبیر کل جبهه دمکراتیک ایران و سایر زندانیان سیاسی اشاره شده است و همچنین به نتیجه  انتخابات گذشته و حضور اصلاح طلبان در گرم کردن تنور انتخابات در ایران و نقش اپوزیسیون برای تقابل با جمهوری اسلامی را میتوانید مشاهده نمایید.

محمد ملکی، کنشگر برجسته ی سیاسی در ایران، در گفتگوی ویژه ای با تارنمای ایران گلوبال گفت که خواستار براندازی رژیم جمهوری اسلامی است. ملکی ابراز داشت که افزون بر کسانی که رأی نداده اند، اکثریت بزرگ کسانی هم که به اصلاح طلبان رآی دادند، خواهان براندازی رژیم هستند.

انقلاب و انچه پیش امد که نمیبایست میامد و چرایی ماندن این نظام پس از 37 سال و صندوق انتخابات ازاد و اهداف کوتاه مدت و دراز مدت ان

با درود و شادباش ، راديو فرهنگ در آستانه سال نو ميلادى تلاش نموده كه پيام و آرزوى مبارزين و آزاديخواهان درون كشور را بمناسبت فرا رسيدن سال ٢٠١٦ به گوش جهانيان برساند در همين پيوند و راستا در گفت و شنودى همراه هستيم با مهندس حشمت طبرزدى زندانى سياسى سابق و 

بادرود و مهر بسيار ، گفت وشنود امروز از راديو فرهنگ با مهندس حشمت طبرزدى دبيركل جبهه دمكراتيك ايران و سخنگوى شوراى همبستگى در پيرامون تشكيل مجلس شوراى ملى و وظايف اپوزيسيون دمكراسى خواه

درود : بخش دهم از جُستار حماسه زنان در شاهنامه فردوسى از سيماى رهايى ( داستان تهمينه ) 
در اين بخش پس از اينكه اشاره كوتاهى به برنامه هاى گذشته خواهم داشت كه با ارنواز و شهرناز آغاز و سپس با سمن ناز و فرانك و سهى و آرزو و آزاده و ماه آفريد ادامه يافت

صفحه1 از7
Go to top