حمید

حمید

با درود بخش پنجم از منظومه ى شهريار نامه كه اثرى جاودانى از شاعر بزرگ سده پنجم عثمان مختارى ميباشد از راديو فرهنگ در سلسله گفتارهاى هفتگى به دوستان گرامى پيشكش دارم . در آغاز داستان از ابراز عشق مرجانه به شهريار و دست رد زدن اين عشق به سينه مرجانه و ادامه داستان كه اينبار فرانك دختر هيتال شاه كه دشمن شهريار است

در حالی که اعتراضات علیه خشونتهای نژادپرستانه در آمریکا همچنان ادامه دارد، یک شهر در ایالت نیوجرسی شاهد تظاهرات در اعتراض به خشونت‌های نژادپرستانه پلیس و همچنین نابرابریهای اجتماعی در این کشور بود.

نسخه شماره یک مجله پیام دانشجو منتشر شد برای مشاهده این مجله می توانید آن را دانلود نمایید

برای مشاهده مجله بصورت آنلاین اینجا کلیک کنید: مجله پیام دانشجو نسخه شماره یک

با درود بخش چهارم از منظومه ى شهريار نامه كه اثرى جاودانى از شاعر بزرگ سده پنجم عثمان مختارى ميباشد از راديو فرهنگ در سلسله گفتارهاى هفتگى به دوستان گرامى پيشكش دارم . در آغاز داستان از ابراز عشق مرجانه به شهريار و دست رد زدن اين عشق به سينه مرجانه و ادامه داستان كه اينبار فرانك دختر هيتال شاه كه دشمن شهريار است

با درود بخش سوم از منظومه ى شهريار نامه كه اثرى جاودانى از شاعر بزرگ سده پنجم عثمان مختارى ميباشد از راديو فرهنگ در سلسله گفتارهاى هفتگى به دوستان گرامى پيشكش دارم . در آغاز داستان از ابراز عشق مرجانه به شهريار و دست رد زدن اين عشق به سينه مرجانه و ادامه داستان كه اينبار فرانك دختر هيتال شاه كه دشمن شهريار است دل به عشق شهريار بسته

رییس سازمان بازرسی کل کشور ایران از یک فساد مالی ۷۰۰ میلیارد تومانی خبر داد که با ارائه وام بانکی «غیرقانونی» به یک فرد صورت گرفته است.

با درودهاى پاكدلانه : بخش دوم از منظومه ى شهريار نامه كه اثرى جاودانى از شاعر بزرگ سده پنجم عثمان مختارى ميباشد فردا از راديو فرهنگ در سلسله گفتارهاى هفتگى به دوستان گرامى پيشكش دارم . در آغاز داستان از ابراز عشق مرجانه به شهريار و دست رد زدن اين عشق به سينه مرجانه و ادامه داستان ميپردازم ، بزرگانى كه اين منظومه را گردآورى

با درودهاى پاكدلانه : بخش نخست از منظومه ى شهريار نامه كه اثرى جاودانى از شاعر بزرگ سده پنجم عثمان مختارى ميباشد فردا از راديو فرهنگ در سلسله گفتارهاى هفتگى به دوستان گرامى پيشكش دارم . بزرگانى كه اين منظومه را گردآورى نموده انده از جمله استاد زنده ياد جلال الدين همايىنویسنده، ادیب، شاعر، ریاضی‌دان و مورّخ معاصر كه در شعر تخلصش «سنا» بوده

در ادامه و بخش يازدهم از منظومه جهانگير نامه از سعيد اوحدى همراه با بانو رفعت به جمعبندى از اين داستان شيوا پرداخته شد و فراز نشيب آن و پيامى كه در آن نهفته شده اشاره داشتم ، 

درود و مهر : بخش دهم و پايانى منظومه بسيار شيوا و دلنشين جهانگير نامه را امروز در راديو فرهنگ پيشكش دارم به دوستاران فرهنگ ايرانزمين ، اين منظومه ارجمند شامل ٦٠٢٩ بيت ميباشد و داستان جهانگير پسر رستم است و سراينده كه قاسم مادح نام دارد و در سده هفتم ميزيسته تلاش نموده تا داستانى شبيه رستم و سهراب ولى از سرانجام غم انگيز آن بركنار باشد ، زيرا در شاهنامه فردوسى بزرگ سهراب به دست پدر كشته ميشود و در اينجا پس از جنگى سخت به آشنايى پدر و پسر مى انجامد و پايان شادى بخشى در پيشگاه خواننده قرار ميگيرد به چند بيت پايانى و آشنايى پدر و پسر پس از پانزده سال دورى نگاهى داشته باشيم :

صفحه2 از7
Go to top