جشن سیزده به در همبستگی با خوزستان

هم میهنان گرامی؛

جشن مل سیزده به در امسال حال و هوای دگر دارد. زیرا رژیم جمهوری اسلامی در بحران های گوناگون دست و پا میزند. از یک سو هر انچه طی سالیان گذشته در منظقه به صورت غیر قانونی و تجاوزکارانه سرمایه گذاری کرده، به جنگی که در یمن شروع شده یک جا هدر خواهد رفت. از دیگر سو، قدرت های جهانی، مأموران رژیم را محاصره کرده تا جام زهر اتمی را در حلقوم خامنه ای بریزند

و آنها نیز ناگذیر هستند به این ذلت تن بدهندو این شکست دوم خواهد بود. این در حالی است که اعتراضات صنفی و اجتماعی معلمین، پرستاران، کارگران، بازنشستگان، دانشجویان، زنان، طرفداران محیط زیست و مردم ستم دیده خوزستان بالا گرفته تا آنجا که خامنه ای در سخنرانی اخیر خود، در مشهد، وحشت خود از این اعتراضات را پنهان نکرد، و البته به رسم همه نظام های دیکتاتوری، اعتراضات خودجوش و ملی را به بیگانگان نسبت داد تا ضمن این که موجبات تخریب اعتراضات اجتماعی در اذهان هواداران خود را فراهم میسازد، امکان سرکوب آن را فراهم سازد که البته خیال باطلی بیش نیست.

هم میهنان گرامی؛

جشن ملی و با شکوه سزده به در را در شرایطی برگزار میکنیم که زنان و مردان ایرانی دوش به دوش هم تصمیم گرفته اند، اتحاد و همدلی ملی با مردم خرمشهر و اهواز و همه خطه سرسبز و ثروتمند خوزستان را اعلام کرده و به آن ها بگویند؛ میدانیم خوزستان به تنهایی به اندازه همه ایران ثروتمند است، اما مردم آن، به دلیل فقر و ستم و سرکوب حکومتی، دست به خودسوزی می زنند و حتی از آب و هوای سالم برای زندگی برخوردار نیستند.

هم میهنان گرامی؛

جشن سیزده به در امسال را در حای برگزار م می کنیم که دختران ایرانی به نشانه هم بستگی با ستم دیدگان خوزستان و بلکه همه ایرانیان، شجاعانه مخالفت عملی خود با جلوه های اسلام سیاسی و حکومتی مثل حجاب اجباری را نشان خواهند داد و والیان حکومت زور و ستم را با چالش جدی تر مواجه خواهند ساخت.

نهم فروردین ماه 1394

زندانیان سیاسی

امیر امیرقلی - سهیل بابادی - خالد حردانی - افشین حیرتیان - شاهرخ زمانی - سعید شیرزاد - حشمت الله طبرزدی

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
Go to top