اعدام ١٢زندانی در زندان مرکزی کرج و شیراز در طی دو روز

صبح روز دوشنبه ١٨خرداد دژخیمان خامنه‌ای ٥ زندانی را در زندان مرکزی کرج حلق‌آویز کردند. اسامی ٤ تن از اعدام شدگان از این قرار است: سعید زنگنه، مسعود کرمانجانی، علی فیروز و اکبر. در یک جنایت ضدانسانی دیگر دژخیمان رژیم آخوندی روز یکشنبه ١٧خرداد هفت زندانی را که دو روز پیش از آن به سلولهای انفرادی منتقل شده بودند، در زندان عادل‌آباد شیراز بدار آویختند. هفته گذشته روند بی‌سابقه و فزاینده اعدامهای جمعی و خودسرانه در سراسر کشور مبین درماندگی و استیصال رژیم آخوندی در برابر بحرانهای درمان‌ناپذیر اجتماعی و سیاسی و وحشت آن از نارضایتی گسترده اجتماعی میباشد. سکوت و بی‌عملی جامعه بین‌المللی در مقابل این جنایتها به بهانه مذاکرات اتمی یا هر بهانه دیگر، زیر پا گذاشتن ارزشهای انسانی و حقوق‌بشری است و فاشیسم دینی حاکم را در کشتار مردم ایران و ادامه پروژه دستیابی به بمب اتمی و صدور بنیادگرایی و تروریسم جری‌تر می‌کند. رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای برای ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه بطرز جنون آمیزی به اعدام های جمعی در تمامی نقاط ایران ادامه می دهد.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
Go to top