بیش از ۱۹۰ سال زندان؛ آخرین اسامی زندانیان عقیدتی-سیاسی بند زنان اوین

بنا برگزارش جبهه دموکراتیک به نقل از گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، از جمع بیست و دو زن با اتهامات سیاس – امنیتی در بند زنان زندان اوین، ۱۵زن از فعالین سیاسی – مدنی، ۶ تن از اقلیت های دینی و یک تن نیز به اتهام جاسوسی حضور دارند. فهرست کامل این زندانیان به همراه میزان محکومیت، به شرح زیر است: الف. فعالین سیاسی – مدنی: ۱. بهاره هدایت، ۹ سال و ۶ ماه ۲. نرگس محمدی، ۶ سال ۳. حکیمه شکری، ۳سال و ۶ ماه ۴. ندا مستقیمی، ۳ سال ۵. ساجده عرب سرخی، ۱سال ۶. مریم شفیع پور، ۲ سال و ۶ ماه ۷. آتنا فرقدانی، ۱۲ سال و ۹ ماه ۸. آتنا (فاطمه) دائمی، ۱۴ سال ۹. رویا صابری نژاد نوبخت، ۷ سال ۱۰. فریده شاهگلی، ۳ سال ۱۱. مریم اکبری منفرد، ۱۵ سال ۱۲. صدیقه مرادی، ۱۰ سال ۱۳. ریحانه حاج ابراهیم دباغ، ۱۵ سال ۱۴. بهناز ذاکری، ۱۰ سال ۱۵.زهرا زهتاب چی، ۱۲سال ب. شهروندان بهایی: ۱۶. مهوش شهریاری، ۲۰ سال ۱۷. الهام فراهانی، ۴ سال ۱۸. فریبا کمال آبادی، ۲۰ سال ۱۹. نسیم باقری، ۴ سال ۲۰. فاران حسامی، ۴ سال پ. شهروند مسیحی: ۲۱. مریم نقاش زرگران، ۴ سال ت. متفرقه-امنیتی: ۲۲. الهام برمکی، ۵ سال

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
Go to top