×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 318

حشمت اله طبرزدى: چماق خط امام / كدام راه امام،!؟

حشمت اله طبرزدى: اگر ادعا كنم رژيم اسلامى حاكم برايران هيچگاه طى سى وشش سال از عمر خود دچار چالش و بحران كنونى نبوده است، ادعاى گزافى نخواهد بود. براى اينكه چالش درون حكومت رزيم به سرنوشت مذاكرات هسته اى گره خورده و بنا بر اين از مرز جنگ قدرت درون مرزى به بيرون زده و غرب بویژه آمريكا را نيز مستقيما از اين درگيرى ها بهره مند ساخته است. خامنه اى در سالمرگ آيت الله خمينى با علم به مسئله بالا، سعى كرده است از يك سلسله ايده هاى سياسى و بنيادگرايانه كه راه و مكتب امام ناميد، چماقى بسازد و بر سر طرف مقابل بويژه جناح رفسنجانى، روحانى و خاتمى بكوبد، البته خامنه اى اينگونه فضاسازى هاى سياسى براى تخريب رقيب را از شخص خمينى آموخت و از اين بابت حق با اوست كه رهرو بحق راه و مكتب امام است، براى اينكه عادت خمينى اين بود كه اگر تصميم داشت مثلا مجاهدين خلق را سركوب كند، آنها را به منافق بودن متهم مى كرد ، براى سركوب نهضت آزادى به آنها انگ آمريكايى و ضد اسلامى مى زد و حتى براى سركوب منتقدين داخلى مثل همين خامنه اى و مهدوى كنى و همراهانشان از اتهام اسلام آمريكايى استفاده كرد.حالا خامنه اى نيز به پيروى از امام خود، خمينى، تاكيد بر اينكه آمريكا شيطان بزرگ است و ما به او اعتماد نداريم، درباره تحريف مكتب امام هشدار مى دهد. اما تاكيد خامنه اى به اينكه مطابق مكتب امام، آمريكا شيطان بزرگ و دشمن اسلام و جمهورى اسلامى است در حالى صورت مى گيرد كه،،

١- در زمان شخص خمينى در سال ١٣٦٤ هيئت آمريكايى زير نظر مك فارلين با كارگردانى هاشمى رفسنجانى و محسن رضايى و با اطلاع احمد خمينى و شخص آيت الله، با مقادير زيادى موشك به ايران آمد، در واقع ياران امام براى خريد اسلحه شيطان بزرگ بقصد پيروزى در جنگ بامردم شيعه عراق، دست به معامله سياسى و تجارى بسيار كثيف زدند و هنگامى كه اين معامله كثيف توسط مهدى هاشمى لو رفت، مجبور به كتمان حقيقت از يكسو و اعدام مهدى هامشى ازديگر سو شدند.

٢- هشدار در مورد تحريف خط امام،، ناظر به اين اظهار نظر رفسنجانى است كه گويا خمينى را متقاعد كرده بود كه شعار مرگ بر آمريكا خذف شود و رابطه با آمريكا در زمان حيات خمينى برقرار شود، خامنه اى در حالى از اين اظهارات هاشمى بر آشفته شده كه، اولا هاشمى بعد از احمد خمينى نزديكترين فرد به خمينى بود و هم او بود كه آيت الله را متقاعد ساخت كه قطعنامه ٥٩٨ را بپذيرد و جام زهر را در حالى بالا بكشد كه بيست روز پيش از آن گفته بود تب جنگ جز با سقوط صدام فروكش نخواهد كرد. ثانيا همين رفسنجانى بود كه در اقدامى كاملا غير قانونى و با نقل قول از آيت الله خمينى با اين مضمون كه خامنه اى لياقت رهبرى را دارد، عملا مسئله انتخاب از سوى خبرگان رهبرى را به انتصاب و جانشينى امام تقليل داده و نشان داد در مكتب تشيع مسئله انتخاب يك امر تزئيينى بيش نيست و يكشبه حجت الاسلام را به آيت الله تبديل و خامنه اى را به جانشينى خمينى نشاند. اگر نقل قولهاى هاشمى از خمينى تحريف خط امام است، تحريف فوق الذكر، اولين و مهمترين تحريف راه خمينى توسط هاشمى رفسنجانى پس از فوت او بوده است، چرا خامنه اى و خبرگان در سال ٦٨ زير بار چنين تحريفى رفته اند،

٣- خامنه اى با تاكيد بنياد گرانه در خط امام قصد دارد به روحانى و تيم مذاكره كننده هسته اى ياد آور شود كه ما به شيطان بزرگ اعتماد نداريم، او در حالى به چنين تناقض گويى اشكار افتاده كه اگر خمينى مى توانست ادعا كند از ورود مك فارلين مشاور امنيت ملى آمريكا با موشك هاى "تاو" بى خبر بوده، اما او نمى تواند ادعا كند از پايان دوره احمدى نژاد و مشاور عالى او ولايتى در عمان با نماينده شيطان بزرگ جلسات مخفى نداشته، كه اين جلسات در دوره روحانى علنى شد. اينك با موافقت شخص او مذاكرات با ٥+ ١ به مذاكره با شيطان بزرگ و البته در پوشش تاكتيك نرمش قهرمانانه تبديل شده است،حال اگر خامنه اى دوست دارد همچنان ضد آمريكايى به حساب بيايد يا احساس كرده كلاه بر سرش رفته و نتيجه توافق ژنو و لوزان تسليم كامل ولى فقيه جمهورى اسلامى و بلكه كليت رژيم در برابر شيطان بزرگ است، گناه آن بر گردن خود اوست و نه فرد ديگرى، چرا بر سر ديگران فرياد مى كشد

٤- خامنه اى بى سبب از خط امام چماق سياسى ساخته و بر فرق مخالفين داخلى مى كوبد،! براى اينكه درست سه روز پس از اين هوچى گرى سياسى، روحانى حد اقل در اين مورد با صداقت اعلام مى كند، اگر تحريمها برداشته نشود، قدرت تامين آب شرب مردم را نداريم، اين در حالى است كه دولت پاك دست مورد حمايت خامنه اى تحريمها را كاغذ پاره مى دانست. آرى خامنه اى بايد بپذيرد بازى را به شيطان بزرگ واگذار كرده است. با هياهو كارى درست نمى شود.

 

حشمت اله طبرزدى خرداد ۹۴زندان رجايى شهر كرج

این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)
Go to top