بی‌خبری از شاعر عرب اهوازی احمد حزباوی

۷۵ روز از بازداشت احمد حزباوی شاعر ۳۱ساله اهوازی می‌گذرد و خانواده وی اطلاعی از موقعیت و بازداشتگاه وی ندارند. مأموران اطلاعات آخوندی روز ۱۹فروردین ۱۳۹۴احمد حزباوی، شاعر عرب اهوازی را در ساعت ۶ عصر در مغازه خودش دستگیر و به نقطه نامعلومی منتقل کرده‌اند. در روز بازداشت مأموران جنایتکار با تحقیر و ضرب و شتم وی را روی زمین کشانده و سوار خودرو نموده و با خود بردند. از آن روز ارگانهای سرکوبگر رژیم ا‌عم از سپاه، دادستانی و اداره بدنام اطلاعات خوزستان پاسخگوی بستگان احمد حزباوی نیستند.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
Go to top