بیانیه انجمن حمایت از حقوق کودکان در خصوص نزدیک شدن زمان اجرای حکم اعدام علیرضا تاجیک

بیانیه انجمن حمایت از حقوق کودکان در خصوص نزدیک شدن زمان اجرای حکم اعدام علیرضا تاجیک

 

علیرضا تاجیک کودکی که به علت ارتکاب جرم در نوجوانی محکوم به اعدام‌شده است – علی‌رغم تلاش‌های بسیار و طی مراحل قانونی به اعدام محکوم‌شده است و شنیده‌ها حکایت از نزدیک شدن زمان اجرای حکم اعدام وی دارد.

این در حالی است که ایران در سال ۱۳۷۳ به پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک پیوسته است و از مفاد مهم این پیمان‌نامه در ماده ۳۷ آن بیان‌شده این است که مجازات اعدام را نمی‌توان در مورد کودکان زیر ۱۸ سال اعمال نمود. 

همچنین قانون‌گذار در سال ۱۳۹۲، با اتخاذ تدابیر متفاوتی در خصوص اعدام کودکان به لحاظ جرائم مستوجب حدود و قصاص مقرر نموده است که در این جرائم، هرگاه افرادی بالغ کمتر از هجده سال ماهیت جرم انجام‌شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشتهاعمال مجازات اعدام منتفی است.

اکنون جای تعجب است که با توجه به ظرفیت‌های قانونی موجود، همچنان اعدام کودکان زیر ۱۸ سال مرتکب قتل متوقف نشده است، به‌ویژه آن‌که در پرونده پزشکی قانونی علیرضا تاجیک ابهامات زیادی در خصوص حالات روانی او موقع ارتکاب جرم وجود دارد به‌نحوی‌که درک ماهیت جرم توسط او محل تردید است و وجود شبهه در کمال عقل او در زمان وقوع جرم محتمل است.

این انجمن امیدوار است که دستگاه قضا با لحاظ ابعاد انسانی و بین‌المللی موضوع از صدور چنین مجازات‌هایی بکاهد و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود، اعدام کودکان و ازجمله اعدام علیرضا تاجیک را متوقف نماید.

انجمن حمایت از حقوق کودکان ضمن تقاضای رسیدگی قانونمند و همه جانبه به ابعاد مختلف پرونده مذکور، درخواست اعمال رأفت و عطوفت اسلامی نسبت به علیرضا تاجیک را دارد و مصرانه خواستار تلاش همه جانبه برای توقف این حکم می‌باشد. قطعاً توقف اجرای چنین احکامی، دستگاه قضایی و قانونی کشور را از تعرضات داخلی و بین الملیی مصون می‌دارد و به عدالت نزدیک‌تر است.

انجمن حمایت از حقوق کودکان

هجدهم مرداد ماه یک هزار و سیصد  ونود و شش

 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
Go to top