بیانیه جبهه دموکراتیک ایران بمناسبت روز جهان کارگر

بیانیه جبهه دموکراتیک ایران بمناسبت روز جهان کارگر
روز جهانی کارگر بر همه کارگران بویژه کارگران ایران خجسته باد.
این روز که محصول مبارزات جهانی کارگران است نماد مقاومت مستمر کارگران در کسب حقوق ضایع شده آنان در جای جای جهان است. در ایران اما کارگران ایران ستمهای مضاعفی را تحمل میکنند. ورشکستگی اقتصادی رژیم فاسد جمهوری اسلامی کشور را در وضعیت بحرانی قرار داد بگونه ای که بیشترین فشار اقتصادی متوجه کارگران و خانواده های آنان است. این ستمدیدگان علاوه بر دریافت دستمزد ناچیز در مقابل کاری که انجام میدهند، با عدم پرداخت این حد اقلها توسط صاحبان فاسد شرکتهای تولیدی نیز روبرو هستند. از سوی دیگر کارگران بسیاری بدلیل ورشکستی شرکتها کار خود را از دست داده و به خیل عظیم بیکاران در کشور پیوستند. تمام کارگران، چه کسانی که دستمزد ناچیزی دریافت می کنند و چه کسانی که کار خود را از دست داده اند زیر خط فقر مطلق قرار گرفته اند. این شرایط به مثابه بحرانی است که اعتراضات و اعتصابات کارگری در سراسر کشور را موجب شده است. در کنار کارگران سایر قشرهای اجتماعی نظیر معلمان و کارمندان نیز در ابعاد وسیع زیر خط فقر قرار گرفته اند. مجموع این طبقه و اقشار که بر اساس آمار جمهوری اسلامی بیش از هفتاد درصد جامعه را تشکیل میدهد اکنون با سفره های خالی روبرو شده و با وضعیت زیست مرگی دست و پنجه نرم می کنند. اکنون باید به یک نکته مهم توجه نمود و آن اینکه در مقابله با یک رژیم فاسد که عرصه زندگی را بر کارگران و جامعه ایران تنگ کرده است ضرورت یک اتحاد و همبستگی بین تمام زیان دیدگان کشور اجتناب ناپذیر شده است. همه می دانیم که جمهوری اسلامی برای بقای خود از ماشین سرکوبی استفاده میکند که تا کنون صدها و هزاران هموطن مبارز ما را در خیابانها و زندانهای خود نابود کرده است. برای رهایی از چنین حکومتی قدار باید که دست در دست هم دهیم و این حکومت فاسد را از اریکه قدرت بزیر کشیم.
جبهه دموکراتیک ایران از مبارزات کارگران رنجدیده ایران اعلام حمایت نموده و معتقد است که اکثریت جامعه ایران باید در کنار کارگران از آنها و مبارزاتشان حمایت نمایند.
زنده باد آزادی، گستته باد زنجیر استبداد، برقرار باد دموکراسی

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
Go to top