قطعنامه سپرده گذاران موسسه مجاز كاسپين درب بانك مركزی

متن کامل قطعنامه سپرده گذاران موسسه مجاز كاسپين درب بانك مركزي به تاريخ ٩٦/٦/٥ که در اختیار جبهه دموکراتیک ایران قرار گرفته است:

 

١- ما سپرده گذاران موسسه مجاز كاسپين از قوه محترم قضاييه تقاضاي رسيدگي و تسريع در بررسي ماده ٢٣٦ كه توسط كميسيون اقتصادي مجلس تاييد و ارجاع شده است را داريم و در خواست اعلام محكوميت بانك مركزي و مديران خاطي ان با تخلفات عديده تقصير و تقلب در حقوق ما سپرده گذاران كه در اين نه ماه بحران تحميلي معيشتي با خسارات ما لي و جسمي و روحي از ان مركز متضرر شده ايم را داشته و مصرانه تقاضامنديم در اين خصوص اقدام عاجل بفر ماييد.

٢- ما سپرده گذاران كاسپين از قوه محترم قضاييه تقاضامنديم كه با حكم تعيين تكليف حقوق ما سپرده گذاران و پرداخت اصل و سود و خسارات مترتبه از سوي بانك مركزي و موسسه كاسپين به سپرده گذاران با نجات دو ميليون سپرده گذار بي گناه كاسپين و خانواده هايشان و با اشد مجازات براي مسببين اين بحران اجتماعي و اقتصادي در اين مقطع تاريخي ، عدالت خود را به جامعه ايران و جهان بشريت بار ديگر اثبات كنند .

٣- ما سپرده گذاران موسسه مجاز كاسپين از نمايندگان مردمي مجلس شوراي اسلامي كه در اين مدت نه ماه اسارت ما ، با توجه به ظلم مالي و معنوي تحميل شده از بانك مركزي و موسسه كاسپين و مديران موسسه فرشتگان يا كاسپين كه بر ما روا شده است و نيزبا توجه به نه ماه سكوت مراجع دولتي ناظر بر اين ظلم ملي بدون اراده واقدامي موثر براي استرداد مطالبات مردم ، اكنون كه مدرس وار ما را ياري كرده اند تشكر مي كنيم و خواستار پيگيري حقوق ما با طرح سيوال از رييس جمهور در جهت احقاق حقوق سپرده گذاران در خصوص عدم حل بحران كاسپين و علل نه ماه سكوت مراجع دولتي در اين بحران ملي بوده و مصرانه مطالبه گر حقوق ما سپرده گذاران در اين فاجعه اقتصادي و انساني باشند .

٤- ما سپرده گذاران كاسپين از نمايندگان رادمنش خود در جهت حل بحران دو ميليون سپرده گذار و خانواده انان خواستار پيگيري و تصويب طرح دو فوريتي اختصاص منابع مالي جهت دريافت اصل و سود و خسارات مترتبه در اين نه ماه بوده و استدعا داريم با نجات دو ميليون انسان بي گناه كاسپين و متضرر از سو مديريت و نظارت بانك مركزي گامي در جهت سوگند و بيعت خود براي دفاع از حقوق مردم بر داريد.

٥-ما سپرده كذاران كاسپين در پيشگاه خداوند متعال و در محضر محترم قوه قضاييه و پليس امنيت اعلام مي كنيم كه ما ايراني هستيم و به عنوان يك شهروند طالب حقوق مالي به يغما رفته خود بطور تمام و كمال و در اسرع وقت مي باشيم و از هر گونه جانبداريهاي سياسي و جناحي مبرا هستيم . باشد كه پيام مقام معظم رهبري در تاكيد بر حفظ و اداي حق الناس و ايجاد امنيت اقتصادي در ايران را دولتمردان ما تبعيت كرده و مجري واقعي ان باشند .

و من الله توفيق. و هو المستعان
جمعي از سپرده كذاران موسسه مجاز كاسپين
٩٦/٦/٥
رو نوشت ها
١- دفتر مقام معظم رهبري
٢- رياست محترم قوه قضاييه
٣- كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي
٤- شوراي امنيت ملي
٥- شوراي نگهبان

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
Go to top