مهندس حشمت طبرزدی: رهبران دول غرب. با درود های گرم از ایران.

به دنبال توافقات اولیه امریکا و متحدین در شورای امنیت سازمان ملل متحد،برای معامله ی هسته ای با رژیم اسلامی حاکم بر ایران، تلاش شما برای گسترش روابط اقتصادی و سیاسی با این رژیم، رو به گسترش است که اخرین مورد، دیدار رییس جمهوری اتریش با خامنه ای دیکتاتور مذهبی حاکم بر ایران بود.
نمی توانم تلاش های دول غربی برای تامین منافع ملی شان را سرزنش کنم، اما فراموش نکنید ، مردم ایران نیز حق دارند تا ازادی،دموکراسی و رفاه و امنیت داشته باشند واز این منظر، از رهبران دنیای متمدن انتظار هایی دارند. فراموش نکنید، حکومت ایران به لحاظ اقتصادی و مالی یکی از فاسد ترین حکومت ها در جهان است.  از نطر اجتماعی-سیاسی-حقوقی، زنان و دختران را نصف مردان می داند و با شلاق و زندان و اسید پاشی، بر زنان حجاب زوری تحمیل می کند.  بهایی ها ، نو کشیان مسیحی و دراویش و طرفداران عرفان های نو را به زندان می اندازد. همچون داعش، دست و پا قطع می کند و روزنامه نگاران، حقوقدانان، مخالفین سیاسی و کوشندگان حقوق زنان و کودکان را زندانی و سرکوب می کند.به همین دلیل، همواره از سوی سازمان ملل متحد،به دلیل نقص سیستماتیک حقوق بشر ،محکوم گردیده، و اینک دولت های غربی در حال توسعه ی روابط اقتصادی و سیاسی با چنین دولت قانون شکن و سر کشی هستند!؟ این حکومت قانون شکن،به لحاظ اقتصادی، شرایط بسیار سختی بر طبقه ی زحمتکش کارگر، پرستاران، همه ی مزد بگیران و به ویژه معلم ها تحمیل کرده و نمایندگان انها را به زندان انداخته است. به انتخابات ازاد و دموکراتیک مردم ایران برای تعیین سرنوشت احترام نمی گذارد و با نظارت غیر قانونی و دخالت در فرایند برگزاری انتخابات، به انتخاب و رای مردم دستبرد می زند.قوه ی قضاییه ی مستقل وجود ندارد و نهاد های نظامی،روحانیون بلند پایه، دستگاه امنیتی و رهبر رژیم، مستقیما در امور قضات و محاکم دخالت می کنند. بنابر این، مردم ایران که خواهان دموکراسی سکولار، رفاه، پیشرفت و امنیت هستند، با چنین حکومت مذهبی خشن و بی رحمی روبرو می باشند و از رهبران دول غربی انتظار دارند، اگاه باشند، با رژیمی در حال معامله و دوستی هستند که خواسته های قانونی انها را سرکوب کرده و از امتیاز،، ارتباط با غرب،، به نفع سرکوب و حتا اتش افروزی در منطقه استفاده می کند و به شدت تروریزم را گسترش می دهد.
 
حشمت اله طبرزدی- دبیر کل جبهه ی دموکراتیک ایران- ایران- تهران- 18 شهریور 1394 خورشیدی.
 

 
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
Go to top