آقای کیانیان به تخصص احترام بگذارید؛عوامفریبی کافی است!

هیچ‌گاه در مورد فوت‌وفن سینما اظهارنظر قاطع نمی‌کنم، برای این‌که دانش و تجربه‌ی آن را ندارم، ولی دلم بسوزد برای سیاست که هرکس به خود حق می‌دهد، در موردان، اظهار نظر قاطع کند. من که نزدیک به ۴۰ سال است، در امر سیاست ورزی بوده و بیش از ۲۳ سال را مستقیماً در مبارزه‌ی بی‌امان سیاسی، زندان و شکنجه و محرومیت به سر می‌برم، هنوز جرائت نمی‌کنم با قاطعیت به دیگران بگویم، در انتخابات شرکت نکنید یا بکنید.

فقط اعلام می‌کنم که من و حزبم در انتصخابات شرکت نمی‌کنیم. اما گویا آقای کیانیان، خود را شایسته‌ی صدور چنین احکامی قطعی می‌داند که تحریم کنندگان را مورد سرزنش قرار بدهد!

آقای کیانیان عزیز، نمی تا چه اندازه به شرایط انتخابات آزاد به‌عنوان یک حق مسلم و اساسی آگاهی دارید و یا اگر آگاه هستید، چه اندازه به آن باور دارید. و نمی‌دانم تا چه اندازه به این حرف خاتمی-که از بین رؤسای اسلامی از دیگران صادق‌تر بود- باور دارید که اعتراف کرد، یک تدارکات چی بیش نبوده است. نمی چه اندازه از فقر و بیکاری و سیاه‌روزی مردم آگاه هستید. نمی‌دانم تا چه اندازه از وضعیت دادگاه‌ها و زندان‌ها آگاه هستید. نمی چه اندازه به‌دروغ‌های روحانی و تأثیر آن طی ۴ سال گذشته در زندگی مردم و سرخوردگی جوانان باور دارید. نمی‌دانم تا چه اندازه از این امر آگاه هستید که باوجود نهادهای قدرت غیر پاسخگو، حتا اگر، مصدق رییس‌جمهور شود، جز درگیری و کشمکش در درون ساخت قدرت، هیچ ثمری برای مردم، نادیده گرفته‌شده، سرکوب‌شده، گور خواب و کارتون خواب، ندارد.

مگر همین شما هنرمند محترم (از دیدگاه قدرت حاکم که امکان فعالیت هنری دارید) با همکارانتان نبودید که مردم را دعوت به شرکت و رأی به روحانی، ری‌شهری و دری نجف‌آبادی کردید؟ نتیجه‌ی ان چه شد؟ مشروعیت برای اقتدارگرای غیر پاسخگو و گور خوابی برای مردم! آیا شرم نمی‌کنید که از این اعتبار هنری خود برای به بی‌راهه کشاندن توده‌های ناآگاه برای به‌قدرت رساندن مشتی ریاکار و دروغ‌گو و دزد استفاده می‌کنید؟ لابد خواهی گفت اگر روحانی نیاید، رییسی می‌آید. پرسش من این است که، مگر برای مردم فقیر و کارتون خواب و سرکوب‌شده، فرقی هم دارد؟ پاسخت این است که اگر رییسی بیاید، جنگ می‌شود. می‌گویم این نیرنگ استمرار طلبان برای فریب مردم است. رییسی حاصل رأی معتقدین به حکومت جمهوری اسلامی است، و چه بیاید و چه نیاید آنها قدرت را قبضه کرده‌اند، اما روحانی حاصل فریب مردم توسط استمرار طلبان قدرت و البته ناپختگی گروهی از هنرمندان و روشنفکرانی است که گمان می‌کنند، سیاست‌های کلان و جنگ و صلح در دست تدارکات چی هایی شبیه خاتمی و روحانی است.

اگر رییسی بیاید دلم نمی‌سوزد که یک بار دیگر گول‌خورده‌ام، می‌گویم حاکم است، قدرت دارد، سپاه و زندان دارد، پول و ثروت دارد، این را می‌برد، آن را میاورد! به ملت چه ارتباطی دارد!؟ اما اگر برای آمدن روحانی، مخالف رژیم را به‌پای صندوق رأی که مشروعیت دهنده به‌دروغ، ریا و سرکوب است، بکشانی و بیاید که حاصل جز زندانی شدنم و گور خواب شدنم ندارد، دلم از این خواهد سوخت که بار دیگر فریب خوردم. قیمتان، فریب است، وقتی روشنفکران، سیاستمداران، آزادیخواهان، احزاب و سازمان‌های دموکرات، ملی و دموکراسی خواه یا در گوشه‌ی زندان یک سرکوب‌شده در خانه‌ها یا آواره هستند، شما آقای کیانیان عزیز و همکارانتان که به لحاظ شرایط کنونی، باید، از این‌که به‌صورت پوپولیستی مردم را دعوت می‌کنید که برای پرهیز از، بدتر به بد، رأی بدهند، شرمنده باشید.

 

آقا رضای عزیز، هنرمند باید مردم را به خوب و خوب‌تر فرابخواند. مگر هنرمند کاسب‌کار و یا سیاستمدار پراگماتیسم است که در چنین بازار مکاره‌ای، برای سیاستمداران دست به دلالی بزند! چرا ناآگاهانه، مردم را فریب می‌دهید؟ چه کسی به شما عزیزان چنین مجوز علمی را داده است که در شرایط سرکوب و سکوت و خانه‌نشین کردن رجال ملی، بازیگری سیاسی را بر عهده بگیرید!؟ چنان حرف می‌زنید که گویا در کشوری آزاد زندگی می‌کنید. خوب البته اگر برای مردم آب نداشته برای برخی، نان داشته است!

رضای عزیز اما خوشحالم به تو هنرمند عزیز و گروهی که در دوران آشفته‌ی ملت، هم از توبره خورده‌اند هم از آخور، اعلام کنم، بازی تمام است. مردم آگاه شده‌اند و تصمیم دارند از دوران آشفتگی خارج شوند. به‌زودی علف را از جلوی سگ برداشته و استخوان را نیز از جلوی بز برمی‌دارند. همه‌چیز سر جای خودش قرار خواهد گرفت که نه من به خود حق بدهم در امور سینما رأی قاطع بدهم وتو رضای عزیز به خود حق بدهی، در کاری که تخصص نداری، رأی قاطع صادر کنی.

حشمت اله طبرزدی

روزنامه نگار و زندانی سیاسی.

۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۶ خورشیدی.

منبع

payamdaneshjoo@

 

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
Go to top