خشم کارگران،فقرا و بیکاران را جدی بگیرید.

هنوز روحانی و طرفداران سیاسی و البته فانتزی‌اش، معنای فقر و کارد به استخوان رسیدن را درک نکرده‌اند.

هنوز با عینیات اجتماعی، برخورد سیاسی دارند. قالیباف و رییسی و حتا میرسلیم که هیچ انتظاری نیست که با عینیات اجتماعی برخورد واقعی داشته باشند، اما این نکته را بهتر فهمیده‌اند، ولی روحانی نفهمیده است. روحانی هنوز خطر شورش‌های اجتماعی و به راه افتادن لشکریان فقیر و گرسنه در خیابان‌ها را درک نکرده است. بیش از یک سال پیش با راه‌اندازی، کمپین معیشت، با طرح نامه‌ای به روحانی زیر عنوان: روحانی ما گرسنه‌ایم،، 

به او راه حل اصولی این بحران اجتماعی را گوشزد کرده بودیم. اما کو گوش شنوا!؟

راه حل همان است که دران کمپین طرح شد. اگر چه برای روحانی فرصتی نمانده است، اما جانشین روحانی نیز، جز آنچه دران نامه گفته شد راهی ندارد. اگر چه برای جانشین نیز دیر شده است.

فقر، رکود و گرسنگی، تاروپود اجتماع را درهم‌پیچیده و مردم را به جان هم انداخته و برخی را کارتون خواب یا راهی گورخوابی کرده است. اما حاکمین، از این واقعیات تلخ اجتماعی چیزی درک نکرده یا اگر درک کنند، راه حلی ندارند.معجزه‌ی روحانی، برجام، بود که دردی از مردم دوا نکرد و خاصیتی نداشت.

 

 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
Go to top