استمرار طلب ها،مردم را به مسخره گرفته اند

این جماعت مدتها است که از همه ی امکانات مشروع و غیر مشروع استفاده کرده اند تا میلیون ها ایرانی را از طریق رقیب هراسی بفریبند و به پای صندوق های انتصخابات بکشانند که کشاندند. بخشی از خاکستری ها ونیز حزب بادی ها را با خود همراه کردند.

اما هنوز انتصخابات برگزار نشده، از طریق تریبون های متعدد خود،ساز تقلب را کوک کردند!

باید از این عوامفریب های هزار چهره پرسیده شود اگر به صندوق اعتماد نداشتید،چرا مردم را به صورت فله ای پای ان کشیدید؟

ایا قرار است دوباره صد ها جوان را قربانی قدرت طلبی خود کنید و بار دیگر خود فرار کرده و در شرایط مناسب،به قدرت برگردید؟ایا به سخره گرفتن افکار عمومی برای شما لذت اور است یا کاسبی سیاسی است؟

 

منبع/ تلگرام پیام دانشجو

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
Go to top