گفت و شنود رادیو فرهنگ با “عباس خرسندى” دبیر جبهه دمکراتیک برون مرز در مورد کنفرانس شوراى دمکراسى خواهان ایران

در این گفتگو ” عباس خرسندى” از تلاشهاى گسترده چندساله براى هماهنگى نیروهاى دادخواه حول محور دمکراسى خواهى سخن بمیان آوردند و اشاره نمودند که نیروهاى نفوذى حاکمیت اسلامى همواره مانعى از برگزارى چنین کنفرانس هایى بوده و ما همیشه با چنین ترفندهایى مراجه بوده ایم که خوشبختانه با آگاهى نیروهاى سیاسى پس از گذشت سالها این کنفرانس براى نخستین باز قرار است تشکیل شود و احزاب گوناگون از کردستان ، ترکمن صحرا ، خوزستان ، لرستان ، آذربایجان ، بلوچستان و … در آن فعالانه شرکت خواهند داشت ، توجه دوستان را به شنیدن این گفتگوى مهم که در راستاى گذار به دمکراسى خواهى میباشد جلب مینمایم

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

رسانه

Go to top