گفت و شنود راديو فرهنگ با"ناصر بليديى" دبير كل حزب مردم بلوچستان در مورد برگزاى نخستين كنفرانس دمكراسى خواهان ايران


در تاريخ ٢٧ آبان ١٣٩٦ برابر با ١٨ نوامبر ٢٠١٧ نخستين كنفرانس شوراىدمكراسى خواهان ايران در شهر كلن با حضور نمايندگان احزاب ، سازمانها و شخصيت هاى سياسى برگزار گرديد و در پايان اين كنفرانس شركت كنندگان پيرامون پنج به توافق رسيدند كه مهمترين آن گذار مسالمت آميز از جمهورى اسلامى به دمكراسى ميباشد ، در اين كنفرانس يكى از احزاب شركت كننده حزب مردم بلوچستان بود كه آقاى ناصر بليديى دبيركل آن ميباشد ، در اين گفتگو به دستاوردهاي اين كنفرانس آشنا ميشويم و در ادامه آقاى بليديى از چگونگى تشكيل حزب مردم بلوچستان و اهداف آن سخن گفتند و چشم انداز اتحاد ميان احزاب مختلف براساس پلاتفرم كنفرانس شوراى دمكراسى خواهان را روشن دانستند كه ميتواند حقوق همه مردم ايران را در بر بگيرد و اين خواسته ها با عبور از حاكميت ديكتاتورى و رسيدن به آزادى برآورده ميشود ، توجه شما را به شنيدن اين گفتگو جلب مينماييم

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

رسانه

Go to top