فراخوان به اعتصاب سراسری/ حاکمیت چاره ایی جز تسلیم ندارد

در این برحه حساس که حکومت تمامیت خواه جمهور اسلامی در تقابل با خواسته های به حق و بایسته مردم قرار گرفته و از عملکرد اشتباه و غیر دمکراتیک خود و سایر مستبدان تاریخ درس عبرت نگرفته و بجای تغییر در رفتار ، برخوردهای قهریه را در پیش گرفته است. بدون توجه به اینکه خواسته ی مردم ، خواسته ایی دمکراتیک بوده و آنان از حقوق شهروندی خود دفاع مینمایند. 

دیگر مردم آموخته اند که فریب ظاهرسازیها و عوام فریبی های جناح های مختلف درون حکومت و وعده های پوشالی مسئولین را نخواهند خورد و از خواسته های خود عقب نشینی نخواهند کرد. خواسته هایی که سالهاست فریاد بر میاورند اما رژیم تمامیت خواه به آن توجهی نشان نمیدهد. بهمین دلیل اینک مردم چاره را در اعتراضات میدانی جسته و در کوچه و خیابان های همه شهرهای کوچک و بزرگ فریاد تغییر ساختار شکن و رفراندوم سر میدهند. 

اینان خودجوش به خیابانها ریخته اند ، نه دست اجنبی در کار است نه استکبار و صهیونیست پشت این اعتراضاتند. چراکه فریاد آنان پایان بخشیدن به هرگونه ظلم ، تبعیض ، بی عدالتی ، اختلاس ، بیکاری و فقر و فحشاست. و همچنین پایان دادن به قدرت کسانی است که خون مردم بینوا را در شیشه کرده و برای رسیدن به قدرت گلوی ملت را تا حد از نفس افتادن، فشرده اند. 

همانطور که این جبهه و سایر افراد حقیقی و حقوقی این شرایط را پیش بینی کرده و بارها به رژیم هشدار داده بودند. اما حاکمان به قدرت چسبیده رژیم ، بجای تغییر در منش خود جواب دلسوزان کشور را با ترور ، قتل ، زندان ، شکنجه و ... دادند و اینک در این چالش گرفتار و کاسه چه کنم چه کنم بدست گرفته اند. 

.جبهه دمکراتیک ایران ضمن دفاع و حمایت همه جانبه از اعتراضات حق طلبانه ملت و حضور گسترده ی آحاد مردم در این اعتراضات ، همچنین از کلیه واحد های صنفی ، سندیکاها، ادارات و سازمانها و کارگران و کارمندان همه ادارات و کارخانه های تولیدی و اموزشی به استثنای مشاغل خدماتی چون درمان و حوادث ، را به اعتصاب دعوت و ضمن انفعال در مشاغل خود ، در خواست مینماید که حضوری فعال در صفوف معترضین داشته باشند. 

رژیم نیز،باید بداند که هرگونه تقابل غیردمراتیک با معترضین و اعتصاب کنندگان نه تنها چاره کار نیست بلکه کار را از آنچه که الان هست خراب تر و ملت را نسبت بخود جریحه دار تر خواهد کرد. از این روست که میخواهیم رژیم در برابر خواسته مردم تسلیم گردد

زنده باد آزادی، برقرارباد دمکراسی و گسسته باد زنجیر استبداد 

روابط عمومی جبهه دمراتیک ایران

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
Go to top