گفت و شنود راديو فرهنگ با " عباس خرسندى" سخنگوى شوراى دمكراسى خواهان ايران و دبير جبهه دمكراتيك برون مرز ، در ارزيابى خيرش آزاديخواهانه مردم ايران


امروز ١٦ ديماه از راديو فرهنگ همراه شديم با آقاى عباس خرسندى زندانى سياسى سابق ، سخنگوى شوراى دمكراسى خواهان ايران و دبير جبهه دمكراتيك برون مرز و از ايشان در مورد ديدگاه شورا و ارزيابى رشد خيزش هاى مردمى پرسان شديم ، در پاسخ به پرسش هاى مطرح شده آقاى خرسندى تاكيد بر اين نكته داشتند كه مردم ايران در شعارهاى خود از حكومت عبور كرده اند و خواستار آزادى و برابرى هستند خشونتهاى ايجاد شده از طرف نيروهاى سركوبگر دولتى انجام گرفته و جنبش مردم همواره مسالمت آمير بوده ، نقش شورا و احزاب و سازمانهايى كه در آن حضور دارند در كنار مردم بودن است و پرهيز از هرگونه خشونت براى عبور از جمهورى فاسد و ديكتاتور جمهورى اسلامى است ، در ادامه اين گفتگو "عباس خرسندى " اشاره داشتند كه با حمايت همه جانبه شورا و جبهه از خواسته هاى اساسى مردم ايران ، خواهان اين شدند كه بايد قدرت به صاحبان اصلى اين آب و خاك كه مردم ميباشند باز گردانده شود ، توجه شما را به شنيدن اين گفتگو جلب مينماييم

 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

رسانه

Go to top