حشمت الله طبرزدی:جنگ جمهوری اسلامی با اسراییل در سوریه به شدت محکوم است

جنگ جمهوری اسلامی با اسراییل قابل پیش بینی بود. مگر میشود حکومتی یکی از اهداف اصلی خود را نابودی اسراییل بداند, اما پس از 40 سال از تشکلی خود ,برای هدم اسراییل اقدامی نکند .
ولی ایا ملت فقیرشده ی ایران تحمل چنین ماجراجویی ها را دارد؟ ملت به نان شب محتاج هستند اما حاکمیت هر روز در فکر شروع جنگی دیگر برای انحراف افکار عمومی و تداوم حیات خود است . یک روز به تحریک صدام پرداختند ,روز دیگر به تحریک رجوی اقدام کردند و روز دیگر در افغانستان , عراق , لبنان , سوریه , یمن و امروز بلاخره پس از 40 سال جنگ طلبی , با اسراییل ! تا دیروز اعا میکردند , برای اینکه با داعش در تهران نجنگیم , ناگزیر در سوریه با ان میجنگیم ! خوب حال که داعش شکست خورد ,در سوریه چه می کنید ؟ چرا باید ثروتهای ملی و انسانی مردم ایران اینگونه به تاراج برود؟
مگر دلار به بیش از 8000 تومان نرسیده ؟ مگر امریکا برجام را باطل اعلام نکرده ؟مگر کشور را اعتصاب و نارضایتی فرا نگرفته است؟ ایا فقط جنگ علیه اسراییل را کم داشتیم ؟ ایا دلارها باید اینگونه تبدیل به گلوله و در هوا منفجر و دود هوا شود؟
اگر همین امروز حکومت از مردم ایران در مورد جنگ با اسراییل نظر خواهی کند, بیش از 90 درصد مخالف جنگ هستند.
کسانی که دیروز دستور فیلترینگ تلگرام با بیش از 40 میلیون کار بر را دادند, امروز دستور شلیک به اسراییل را نیز صادر کردند . یعنی همزمان ,جنگ با ملت خود و جنگ با کشوری دیگر . این امر ناشی از بن بست کامل همراه به عصبانیت یک حکومت است که سرنوشت 80 میلیون را با ماجراجویی گره زده است . مخالفت جدی خود را با همه ی این اقدامات اعلام میکنیم و از صلح طلبی ملت ایران و مظلومیت این ملت به بند کشیده شده دفاع میکنیم .


حشمت الله طبرزدی – دبیرکل جبهه ی دمکراتیک ایران و سخنگوی همبستگی برای دمکراسی و حقوق بشر در ایران – 19 اردیبهشت 1397 خورشیدی

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
Go to top