گفت و شنود راديو فرهنگ با عباس خرسندى دبير جبهه دمكراتيك ايران برون مرز و سخنگوى شوراى دمكراسى خواهان ايران در مورد جنبش كازرون و پيوند آن با جنبش سراسرى

 
گفتگوى امروز راديو فرهنگ ويژه داده شد به جنبش كازرون و پيامدهاى آن ، در اين پيوند همراه شديم با " عباس خرسندى" دبير جبهه دمكراتيك ايران برون مرز و سخنگوى شوراى دمكراسى خواهان ايران و كارشناس امور سياسى , سخن به ناتوانى حكومت و عدم پاسخگويى به خواسته هاى اساسى ايران بميان آورده شد و از فرقه شيعگيرى ولايت مطلقه فقيه كه كارش دخالت بيهوده در امور ساير كشورهاى مسلمان از جمله كشورهاى افريقايى كه چند شيعه وجود دارد ميباشد نام برده شد واينكه حاكميت شكست سختى هم در اين زمينه خورده است ، با توجه به فقر روز افزون تودها و سركوب گسترده هر اعتراضى وجود چنين جنبش هاى اعتراضى در شهرهاى گوناگون وجود دارد و بايد اين جنبش ها بشكل سراسرى و مسالميت آميز سازماندهى شود تا سرانجام به فروپاشى نظام استبدادى منجر شود ، در ادامه اين گفتگو به موارد مهم ديگرى در اين زمينه اشاره شد كه توجه شما را به شنيدن آن جلب مينماييم

 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

رسانه

Go to top