نظر حشمت طبرزدی در مورد منحرف کردن مشکلات بوجود آمده توسط جمهوری اسلامی و منتسب کردن آن به آمریکا توسط باوند از جبهه ملی و اردشیر زاهدی

موضوع این است که این روزها هرکس که نمی خواهد مشکلات ایجاد شده توسط جمهوری اسلامی را مطرح کند آنرا بعهده آمریکا می اندازد. به عبارت دیگر طبرزدی می گوید آقای باوند و اردشیر زاهدی می خواهند از جمهوری اسلامی دفاع کنند اما شرمشان می آید که موضوع دفاع از جمهوری اسلامی را مطرح کنند. این  دو دو طرز تفکر جبهه ملی و سلطنت طلبان را نمایندگی می کنند که بر سر کودتا بر علیه مصدق همدیگر را تهدید می کردند اما بر سر موضوع جمهوری اسلامی بسیار به هم نزدیک شده اند.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

رسانه

Go to top