جبهه دموكراتيك ايران تهديد به اعدام شش تن زندانى عقيدتى، سياسى را قويا محكوم مى كند

امروز سه شنبه دوازده اسفند شش تن از زندانيان سياسى- عقيدتى اهل سنت بنامهاى حامد احمدى، جهانگير دهقانى، جمشيد دهقانى، كمال ملائى، صديق محمدى و هادى حسينى به محل اجراى احكام اعدام انتقال يافته اند، اين اقدام جنون آميز كه نشان از وحشت حكومت دارد تنها اقدامى است كه اين نظام روبزوال بر آن تكيه كرده است، يعنى حاكميت مستبد متكى به كشتن هموطنان و مبارزان مقاوم. حكومتى كه بر سرنيزه تكيه كند، سرنوشت خود را به سرنيزه گره خواهد زد و جمهورى اسلامى نيز از اين امر مستثنى نخواهد بود، مگر بخود آيد و از كشتار زندانيان بى دفاع دست بردارد.

 

جمهورى اسلامى بايد به اين واقعيت رسيده باشد كه هرچه بر دامنه خشونت، اعدام و كشتار بيفزايد،از امنيت حكومت در برابر اعتراضات مردم ايران مى كاهد، به همين دليل اعدام مخالفان سياسى براى جمهورى اسلامى هزينه دار خواهد بود. اعدام هر زندانى سياسى بمثابه خشمى است كه از سوى بخشى از جامعه متوجه حكومت جمهورى اسلامى خواهد شد. اگر اين هشدارهاى متوالى مسئولان جمهورى اسلامى را در مسير متعارفى قرار ندهد، اين نظام در ابعاد گستره اى زير طغيانهاى عظيم سياسى اجتماعى قرار خواهد گرفت.

اين نتيجه اى اجتناب ناپذير براى حكومتى است كه مرك و اعدام را به كسب و كار خود تبديل كرده است.

جبهه دموكراتيك ايران با محكوم نمودن هرگونه اعدام در كشور، اعلام مى دارد، از آنجاييكه قوه قضاييه و بى دادگاههاى انقلاب اسلامى در جمهورى اسلامى داراى كارنامه سياهى هستند، لذا جمهورى اسلام نبايد و حق ندارد حكم اعدام در مورد زندانيان عقيدتى و سياسى را به اجرا در آورد. جبهه دموكراتيك ايران از همه سازمانها و نهادهاى حقوق بشرى و همه هموطنان عدالت خواه و آزاده درخواست مى كند كه نسبت به اقداماتى كه جان شش تن زندانى عقيدتى و سياسى را تهديد مى كند سكوت نكنند و صداى اعتراض خود را بلند كنند.

زنده باد آزادى

گسسته باد زنجير اسبداد

برقرار باد دموكراسى در ايران

جبهه دموكراتيك ايران برون مرز

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
Go to top