سخنراني محمد زماني در اكسيون اعتراضي به حمايت اززندانيان سياسي و نه به جمهوري اسلامي كه از سويشوراي دمكراسي خواهان ايران در كلن المان برگزار گرديد

 سخنراني محمد زماني در اكسيون اعتراضي به حمايت اززندانيان سياسي و نه به جمهوري اسلامي  كه از سويشوراي دمكراسي  خواهان ايران  در كلن المان برگزار گرديد 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

رسانه

Go to top