از اعتصابات رانندگان کامیون و معلم ها پشتیبانی کنیم

چند روز است که رانندگان کامیون در اعتصاب به سر می برند و معلم ها نیز اعلام کرده اند که روز های ۲۲ و ۲۳ ابانماه ، دست به اعتصاب خواهند زد.
همچنین کارگران نیشکر هفت تپه بیش از از ۵ روز است که در اعتصاب به سر میبرند و مالباختگان کاسپین ،هر روز در خیابان ها هستند. کشاورزان در شرق اصفهان ،در حال اعتراض هستند و بسیاری از مراکز تولیدی تعطیل شده و کارگران گروه گروه، بیکار میشوند.
کساد و رکود ماهها است که بر بازار حاکم شده و گرانی بیداد می کند.
در چنین شرایطی فقط معجزه ی اتحاد در عمل، نجات دهنده ی ما خواهد بود.اتحاد، رمز پیروزی است و تا زمانی که شهروند اگاه و مسئول، وارد کارزار عملی نشود و رمز پیروز را جدی نگیرد، شرایط زندگی ،روز به روز بحرانی تر و غیر قابل تحمل تر میشود.
هر گاه در اندیشه ی ناجیگری و موعودگرایی، باشیم و دست به اتحاد ، در عمل نزنیم، باید در انتظار روز های بد و بدتر باشیم. مگر این که بپذیریم هیچ ناجی و قهرمانی، جز اگاهی،مسئولیت پذیری،امید و اتحاد در عمل، وجود ندارد.
زنده باد ازادی- برقرار باد دموکراسی- گسسته باد زنجیر استبداد.

روابط عمومی جبهه ی دموکراتیک ایران

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
Go to top