این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
مردم ایران طی ۴۰ سال اخیر دارای تجربه‌ی یک انقلاب و چند جنبش ازجمله، جنبش ۱۸ تیر ۷۸ و جنبش سبز هستند. گمان نمی‌کنم هیچ ایرانی آگاه و باانصافی نخواهد…
صفحه8 از260
Go to top