بیانیه جبهه دموکراتیک ایران برون مرز به مناسبت روز جهان کارگر

اول ماه می را به تمام کارگران جهان بویژه کارگران ستمده ایران شاد باش می گوییم
اول ماه می سالگرد روزی است که کارگران جهان ندای رهایی از ستم سرمایه را فریاد زدند. روزی که منشاء اتحاد و همدلی و همبستگی کارگران در سراسر جهان به شمار میاید. کارگران ایران نیز در این روز فریاد ستم خواهی سر میدهند و حق خود را طلب می کنند. ستم دیدگانی که زیر سرکوب صاحبان قدرت و سرمایه کمر خم کرده اند، اما سرفرازانه در کنار یکدیگر به مقاومت و مبارزه ادامه می دهند. ایران به سرزمین تاخت و تاز حکومتی قدار بدل شده است که سرکوب وحشیانه و ضد انسانی حاکمان آن بر علیه کارگران ایران و سایر اقشار اجتماعی به سیاست روزمره آنها تبدیل شده است. در جبهه ضد استبداد اما کارگران در صف نخست مقاومت در کنار اقشار دیگر اجتماعی قرار دارند. این با هم بودن جزء ذاتی مبارزات ضد فاشیسم مذهبی در ایران است. جمهوری اسلامی با پناه گرفتن در پشت جبهه امتی فاسد و سردارانی انسان کش تا کنون توانسته است سیستم ضد بشری خود را تا کنون حفظ نماید و تا زمانی که بر اریکه قدرت تکیه زده باشد هیچ حقی از کارگران و دیگر ستمدیدگان جامعه استیفاء نخواهد شد.
اکنون زمان آن فرا رسیده است که کارگران تحت ستم ایران و لشگر بیکارانی که بر اثر سوء مدیریت حکومتگران فاسد بوجود آمده است، خود را در کنار دیگر اقشار معترض و حق طلب مانند معلمان سراسر کشور، جامعه زنان حق طلب، دانشجویان مبارز و آگاه و سایر اقشار اجتماعی که زیر فشار فقر و نداری و نارسایی های عظیم اجتماعی هستند، قرار بگیرند. این باور تاریخی است که قدرتی فراتر از جنبش کارگری ایران و اتحاد آنان با جنبش معلمان، جنبش زنان و جنبش دانشجویی و خرده جنبشهای اعتراضی دیگر پایه ای مستحکم بر علیه استبداد مذهبی در کشور خلق میکند و می تواند حکومت فاسد ضد مردمی جمهوری اسلامی را به زیر بکشاند.
جبهه دموکراتیک ایران همواره حمایت خود را از مبارزات کارگران ایران اعلام داشته و در این شرایط سخت و جانکاه که معیشت این طبقه زیر ستم در خطر قرار گرفته است همچنان بر تشکیل جبهه اجتماعی ضد استبداد تاکید کرده و از آن حمایت می کند.
پیروز باد مبارزات حق طلبانه کارگران ایران
زنده باد آزادی
گسسته باد زنجیر استبداد
برقرار با دموکراسی
جبهه دموکراتیک ایران برون مرز

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
Go to top